23 juli, 2019

Vill du hjälpa till?

Många har frågat om ett swishnummer dit man kan skänka pengar och hjälpa. Vi kommer att använda pengarna till att återuppbygga Umeå fallskärmsklubb och till att hedra minnet av våra förlorade hoppvänner.

Swishnummer: 1235830328