Hoppfält

Vi hoppar på Umeå flygplats. Eftersom vi bedriver fallskärmshoppning på en kontrollerad flygplats så styrs vi av flygplatsernas regler och förordningar.

Umeå Drop Zone

Det är inte tillåtet att:
  • ta med eller förtära alkohol inne på området
  • gå in eller ut från området på egen hand
  • ta med husdjur (även kopplade)
  • vistas utanför angivet område

Välkomna!

För tillfället har vi inga tankmöjligheter i Skellefteå men vi hoppas kunna lösa det problemet inom en snar framtid så vi kan återuppta traditionen att hoppa där.