Hoppfält

Vi hoppar både på Umeå flygplats och Skellefteå flygplats. När ni bokar ett tandemhopp så står det på vilken flygplats tiden avser. Eftersom vi bedriver fallskärmshoppning på en kontrollerad flygplats så styrs vi av flygplatsernas regler och förordningar.

Umeå Drop Zone

Skellefteå Drop Zone

Det är förbjudet att:
• medta eller förtära alkohol inne på flygplatsen
• gå ut från området på egen hand
• ta med husdjur (även kopplade)
• vistas på ej angivet område