Inför varje säsong behöver alla hoppare förnya (återregistrera) sin fallskärmslicens, detta gäller även elever. Förnyelsen genomförs i flera steg, där respektive medlem ansvarar för steg 1 & 2. Licensansökan tar normalt ca 2 veckor.

För aktuellt belopp, se under Priser och under rubriken: ”Årskostnader & övriga avgifter”.

  1. Betala in återregistreringsavgiften till klubbens Bankgiro: 5108-3145. Märk inbetalningen med ”förnamn efternamn, Återregistrering”.
  2. Logga in på SkyNet och ansök om ny licens, se instruktion nedan.

    Därefter ska licensansökan behandlas och godkännas av:

  3. UFK Kassör
  4. UFK Chefsinstruktör
  5. SFF Riksinstruktör

Instruktion av SkyNet:
Logga in med ditt licensnummer och ditt lösenord. Har du glömt lösenordet, fyll i licensnummer och skriv ”glömt” som lösenord.
  • Under rubriken: Licens, klicka på [Ansök om licens]
  • Fyll i ”år”, ”klubb”, licensgrad och bocka därefter i dina ev. instruktörsbehörigheter.
  • Klicka på [Ansök]