Här finner ni namn och e-postadresser till de personer som sitter i styrelsen. För att kontakta hela styrelsen: styrelsen[at]skydiveumea.se

Ordförande:
Felix Sjödin
E-post: ordforande[at]skydiveumea.se

Kassör
Jan Holmner
E-post: kassor[at]skydiveumea.se

Chefsinstruktör:
Johan Hellström
E-post: ci[at]skydiveumea.se

Ledamot
Evelina Johansson

Suppleanter
Eimante Antonovaite
Arvid Selander

För e-post, byt ut [at] mot @.