13 augusti, 2016

Priser (2018)

Tandemhopp: 3000 kr
Foto av hoppet: 850 kr
Filmning av hoppet: 850 kr
Foto och film: 1250 kr.

Inbetalning till Umeå Fallskärmsklubb görs till BankGiro: 5108-3145

Hoppriser:
Vi tillämpar vi ett pris oavsett uthoppshöjd.

Standardpris upp till 4000 meter: 245 kr
Medlemspris upp till 4000 meter: 205 kr

Hoppriser inkl. klimatkompensation. Alla hopp i Umeå Fallskärmsklubb klimatkompenseras.

Årskostnader & övrigt  2018
Återregistreringsavgift: ”Medlemsavgift UFK + Licensavgift SFF”. Vid inbetalning av återregistreringsavgiften innan den 31 Januari, utgår rabatt om -200kr.

Medlemsavgift UFK: 1200 kr (avser 2018)
Licensavgift SFF: 2200 kr (avser 2018)
Tandemlicens SFF: 2300 kr
Rigghyra: 100 kr/hopp inkl. hjälm och höjdmätare

Rabattsystem lilla: 1750 kr = -35kr/hopp (endast för medlemmar)
Rabattsystem stora: 8000 kr = -80kr/hopp (endast för medlemmar)

Elevpriser

Anmälningsavgift: 2 500 kr (garanterar din plats i kursen, betalas in direkt efter anmälan)

Kursavgift: 14 000 kr

 

Provapå: Anmälningsavgift: 9 000kr + 9 500kr
Elevtunnel: 1900 kr (15-min. Bodyflight i Stockholm)

Elevhoppriser vid ev. omhopp
0-Elevtandem: 989kr
1-AFFx2: 1459 kr
2-AFF: 830 kr
3-AFF: 830 kr
4-AFF: 830 kr
5-AFF: 830 kr
6-AFF: 830 kr
7-HM: 406 kr
8-Solo: 205 kr
9-HM: 406 kr
10-Solo: 205 kr
11-HM: 406 kr
12-Solo: 205 kr
13-HM: 406 kr
14-Solo: 205 kr
15-HMx2: 607 kr