13 augusti, 2016

Priser (2019)

Tandemhopp: 3000 kr
Foto av hoppet: 850 kr
Filmning av hoppet: 850 kr
Foto och film: 1250 kr.

Inbetalning till Umeå Fallskärmsklubb görs till BankGiro: 5108-3145

Hoppriser:
Vi tillämpar samma hoppris oavsett uthoppshöjd.

Standardpris upp till 4000 meter: 245 kr
Medlemspris upp till 4000 meter: 205 kr

Hoppriser inkl. klimatkompensation. Alla hopp i Umeå Fallskärmsklubb klimatkompenseras genom SFF.

Årskostnader & övriga avgifter avseende 2019

Återregistreringsavgift: ”Medlemsavgift UFK + Licensavgift SFF”. Vid inbetalning av återregistreringsavgiften innan den 31 Januari, utgår rabatt om -200kr.

Medlemsavgift UFK: 1500 kr (1300 kr om betalning sker innan 31/1 -19)
Licensavgift SFF: 2200 kr
Tandemlicens SFF: 2300 kr
Rigghyra: 100 kr/hopp inkl. hjälm och höjdmätare

Rabattsystem lilla: 1750 kr = -35kr/hopp (endast för medlemmar)
Rabattsystem stora: 8000 kr = -80kr/hopp (endast för medlemmar)

Elevpriser 2019

Kursavgift: 14 900kr (2 500kr + 6 500kr + 5 900kr)

Anmälningsavgift: 2 500kr (betalas till bankgiro 5108-3145, registrerad betalning ger dig en plats på kursen).
Grundkursavgift: 6 500kr (betalas innan första hopp, innehåller SFF licens + hopp: SFU-T – SFU-2, omhopp ej inräknat).
Hoppavgift: 5 900kr (betalas innan hopp SFU-3, innehåller hopp: SFU-3 – SFU-15, omhopp ej inräknat).

Kursavgiften innehåller:
* Medlemskap i UFK
* Licens & försäkring i SFF
* Tidningen Svensk Fallskärmssport
* 16 elevutbildningshopp (kostnad för ev. omhopp tillkommer enl. nedan)
* Hyra av Fallskärmsutrustning
* Lån av fallskärmsoverall
* Personliga hoppglasögon + hopphandskar
* Fri rigghyra av klubbutrustning efter utbildning i två år.
 

Elevtunnel: 1900 kr (15-min. BodyFlight i Stockholm)

Elevhoppriser vid ev. omhopp
SFU-0 Elevtandem: 989kr
SFU-1 AFFx2: 1455 kr
SFU-2 AFF: 830 kr
SFU-3 AFF: 830 kr
SFU-4 AFF: 830 kr
SFU-5 AFF: 830 kr
SFU-6 AFF: 830 kr
SFU-7 HM: 406 kr
SFU-8 Solo: 205 kr
SFU-9 HM: 406 kr
SFU-10 Solo: 205 kr
SFU-11 HM: 406 kr
SFU-12 Solo: 205 kr
SFU-13 HM: 406 kr
SFU-14 Solo: 205 kr
SFU-15 HMx2: 607 kr