Priser (2021)

Tandemhopp: 3 000kr
Foto av hoppet: 850kr
Filmning av hoppet: 850kr
Foto och film: 1 250kr

Inbetalning till Umeå Fallskärmsklubb görs till Bankgiro: 5108-3145

Hoppriser:
Vi tillämpar samma hoppris oavsett uthoppshöjd.

Upp till 4000 meter: 235kr/hopp

Hoppriser inkl. klimatkompensation. Alla hopp i Umeå Fallskärmsklubb klimatkompenseras genom SFF.

Årskostnader & övriga avgifter avseende 2021
Återregistreringsavgift: ”Medlemsavgift UFK + Licensavgift SFF”.

Medlemsavgift UFK: 1 500kr
Licensavgift SFF: 2 200kr
Tandemlicens SFF: 2 300kr
Rigghyra: 100kr/hopp inkl. hjälm och höjdmätare

Rabattsystem lilla: 1 750kr = -35kr/hopp (endast för medlemmar)
Rabattsystem stora: 8 000kr = -80kr/hopp (endast för medlemmar)

Elevpriser 2021
Kursavgift: 15 900kr Betalas till bankgiro innan kursen, ev. omhopp ej inkluderad.

Delbetalning av kursavgift
Anmälningsavgift: 2 500kr Betalas till bankgiro innan kursen.
Grundkursavgift: 2 800kr Betalas till bankgiro innan första hopp. Innehåller SFF licens + utbildningsmaterial.
Hoppavgift: 10 600kr Betalas med kort på hoppfältet, ev. omhopp ej inkluderad.

Kursavgiften innehåller:
* Medlemskap i Umeå Fallskärmsklubb – UFK
* Licens & försäkring i Svenska Fallskärmsförbundet – SFF
* Tidningen Svensk Fallskärmssport
* 16 elevutbildningshopp (kostnad för ev. omhopp tillkommer enl. nedan)
* Hyra av fallskärmsutrustning
* Lån av fallskärmsoverall
* Personliga hoppglasögon + hopphandskar
* Fri rigghyra av klubbutrustning efter utbildning i två år.

Frivilligt tillägg till elevkursen:
* Vindtunnelutbildning: ca. 1 900kr (15-min. BodyFlight i Stockholm)

Elevhoppriser vid ev. omhopp
SFU-0 Elevtandem: 1 080kr
SFU-1 AFFx2: 1 545kr
SFU-2 AFF: 890kr
SFU-3 AFF: 890kr
SFU-4 AFF: 890kr
SFU-5 AFF: 890kr
SFU-6 AFF: 890kr
SFU-7 HM: 470kr
SFU-8 Solo: 235kr
SFU-9 HM: 470kr
SFU-10 Solo: 235kr
SFU-11 HM: 470kr
SFU-12 Solo: 235kr
SFU-13 HM: 470kr
SFU-14 Solo: 235kr
SFU-15 HMx2: 705kr