10 juli, 2017

Filmer och andra filer till grundkursen

Utbildningsmaterial till boken ”Hoppa Fallskärm”

Kap 1 – Fallskärmshoppning

Kap 2 – Utrustningen

Kap 3 – I och runt flygplanet

Kap 4 – Spotting

Kap 5 – Uthoppet

Kap 6 – Att lösa ut vingen

Kap 7 – Vingens egenskaper och manövrering

Kap 8 – Att ta sig till landningsplatsen

Kap 9 – Landningen

Kap 10 – Turbulens

Kap 11 – Landning utanför hoppfältet

Kap 12 – Felfunktioner

Kap 13 – Reservdraget

Kap 14 – Frifallsteknik

Kap 15 – Formationshoppning

Kap 16 – AFF

Ö 1 – Att packa vingen

Ö 2 – Ilastning & uthoppsordning

Ö 3 – Frifallstecken

Ö 4 – Från landning till packning

Ö 5 – Nödhopp & Nödförfarande i AFF-hoppen

Ö 6 – Att landa med flygplanet

Ö 7 SFF Organisation

Ö 8 UFK Organisation

Ö 9 – En hoppdag & manifestering

Ö 10 – Grundläggande bestämmelser & Försäkring (SFF)

Ö 11 – SFU-Stegringsplan

Ö 12 – Prioriteringsordningen