22 januari, 2017

Filmer

Här hoppar Anton sitt första elevhopp tillsammans med Peder Nyman och Jan Holmner som dom båda är AFF-instruktörer:



Här hoppar eleven Joel sitt fjärde elevhopp tillsammans med Peder.



Här hoppar André ett tandemhopp tillsammans med instruktören Mats.



Här hoppar Mats, Mikael, Rikard och Peter ett hopp tillsammans.