17 maj, 2020

Historia

Nostalgi

Umeå Fallskärmsklubb är en av landets äldsta fallskärmsklubbar och bildades den 26 oktober 1967. Grundaren var en mycket aktiv fallskärmshoppare som hette Willy Frick. Klubben hette Svenska Fallskärmsklubben Umeåavdelningen. Ett par år senare bytte klubben namn till Umeå Fallskärmsklubb. Hoppningen bedrevs på den tiden ur inhyrda små flygplan ute på isen på Tavelsjön utanför Umeå. Utrustningar lånade man från försvarsmakten.

1972 fick klubben tillstånd att bedriva sin verksamhet på Lunds flygfält utanför Vindeln. Under 35 år bedrevs hoppningen där men 1993 sålde staten flygfältet i Lund till en närboende granne, med följd att klubbens tillstånd sades upp omgående. Klubben flyttade på våren 1993 sin verksamhet först till Lycksele, men senare på sommaren till försvarets flygbas i Åmsele. Där bedrevs verksamheten till sommaren 1999, då det äntligen beviljades ett tillstånd att börja flyga i Umeå på Umeå Flygplats.

Klubbens första flygplan var en Cessna 182. Genom åren har hoppningen bedrivits från ett antal olika flygplanstyper och numer flygs hopparna av en turbinkonverterad Cessna 206, med en PT6-motor. Den tar maximalt 6 hoppare till 4000 m på 13 minuter.

Umeå Fallskärmsklubb var första klubben i Sverige med att utbilda nybörjare med vingfallskärm i stället för rundkalott. År 1987 utbildades den första ”elevkullen” på vingfallskärm just i Umeå Fallskärmsklubb.

1994 bildades en utbrytargrupp inom Umeå Fallskärmsklubb som startade en egen fallskärmsklubb vid namnet Fallskärmsklubben Vildmannen. Men efter 4 år övertog Umeå Fallskärmsklubb dess verksamhet och bytte samtidigt namn till Fallskärmsklubben Umeå. Idag heter klubben åter Umeå Fallskärmsklubb.

Umeå Fallskärmsklubb jobbar strategiskt och målinriktat med att utveckla fallskärmshoppningen i Sverige, samt att förbättra förutsättningarna med att bedriva den verksamhet som genom åren har byggts upp.

Nu