17 maj, 2021

Hoppfält

Vi hoppar på Umeå flygplats. Eftersom vi bedriver fallskärmshoppning på en kontrollerad flygplats så styrs vi av flygplatsernas regler och förordningar.

Umeå Drop Zone

Det är inte tillåtet att:
  • ta med eller förtära alkohol inne på området
  • gå in eller ut från området på egen hand
  • ta med husdjur (även kopplade)
  • vistas utanför angivet område

Välkomna!

För tillfället har vi ingen verksamhet i Skellefteå men vi hoppas kunna återuppta traditionen att hoppa där.