7 maj, 2017

Skellefteå Drop Zone

Vid vissa tillfällen bedriver vi fallskärmsverksamhet i Skellefteå, inne på Skellefteå airport. Vi håller till vid den västra banänden, före själva terminalbyggnaden. Inpassering sker genom gånggrinden vid Skellefteå flygklubb (se markering på bild). Ring Hoppledaren på telefon nummer: 070 – 537 67 73 när ni vill komma in. Se till att alla i erat sällskap kommit innan ni ringer, vi öppnar bara grinden 1 gång/sällskap.

Vägbeskrivning
Kör väg 774 till Skellefteå airport i Falmark. Sväng höger in mot själva flygplatsen, kör ca. 100 meter sväng vänster in på ”parkeringen” i skogsdungen. Parkera på parkeringen.